de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Verbetering toeslagen

Verbeteringen Toeslagen

Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. In het Belastingplan 2021 staan voorstellen om dat te bereiken: een eerlijker stelsel, met meer oog voor de menselijke maat.