de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Verbetering toeslagen

Toeslagen

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen. Maar voordat het zover is, wordt er eerst nog aan het bestaande stelsel gesleuteld:

 

De aankomende jaren

De kinderopvangtoeslag wordt komende jaren aangepakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De vergoeding voor kinderopvang gaat stapsgewijs naar 95% (en later wellicht zelfs naar 100%) voor werkende ouders. De toeslag wordt daarnaast direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage. Vanaf 2023 wordt de koppeling aan de gewerkte uren losgelaten.

De huurtoeslag wordt vereenvoudigd. De maximale huurgrens wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt overgestapt naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.

 

Aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor 2023

De maximum uur prijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2023 iets omhoog. Zo stijgt de maximum uur prijs voor dagopvang naar € 9,06. De maximum uur prijs voor buitenschoolse opvang (BSO) word in 2023 € 7,79 en voor gastouderopvang word het uurtarief € 6,80.  

Ruimere aanspraak op kinderopvangtoeslag bij BSO:

Het kabinet verruimt de koppeling gewerkte uren volgend jaar voor de buitenschoolse opvang. Per 2022 hebben ouders voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit is op dit moment 70%.

Hoger bedrag aan ontvangen toeslag niet terugbetalen:

De doelmatigheidsgrens voor terugvorderingen wordt vanaf het berekeningsjaar 2021 verhoogd van € 50 naar € 98. Dat betekent dat ouders bedragen die kleiner zijn dan € 98 niet meer hoeven terug te betalen aan de Toeslagen.