de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Verbetering toeslagen

Toeslagen

Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen. Maar voordat het zover is, wordt er eerst nog aan het bestaande stelsel gesleuteld:

 

De bedragen voor toeslagen veranderen in 2024 - wat betekent dit voor u?

Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt een toeslag. Hebt u huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Deze bedragen gaan in 2024 allemaal omhoog. Alleen de zorgtoeslag gaat een stuk omlaag. Dit komt omdat de eenmalige verhoging van 2023 in 2024 vervalt.

 

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uurprijs beter aansluiten bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. 

Extra verhoging

De maximum uurprijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95% boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang stijgt naar € 10,25. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het bedrag naar € 9,12 en voor de gastouderopvang stijgt de uurprijs naar € 7,53. Deze extra verhoging van de maximum uurprijs kost € 508 miljoen en komt bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6% die al was aangekondigd.

Het is de bedoeling dat de extra verhoging van de maximum uurprijzen niet tot hogere tarieven voor ouders leidt. 

 

Een klein bedrag aan toeslag terugbetalen: wanneer wel en wanneer niet?

Hebt u de definitieve berekening gekregen en moet u toeslag terugbetalen? Als het om een klein bedrag gaat, hoeft dat meestal niet.

Wanneer hoef ik niét terug te betalen?

U krijgt een brief met een definitieve berekening. Als u te veel toeslag hebt gekregen, dan staat dat in deze brief. Ook het bedrag dat u moet terugbetalen staat hierin. Als het een klein bedrag is, dan hoeft u niet terug te betalen.

Controleer of u moet terugbetalen door op de berekening te kijken. Hoeft u niet terug te betalen? Dan staat dat duidelijk op de berekening.

Hebt u een definitieve berekening in 2023 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 106 of minder is. Hebt u een definitieve berekening in 2024 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 116 of minder is. Deze bedragen gelden per toeslag. U krijgt ook per toeslag een aparte berekening.

Voorbeeld

U krijgt in 2024 een definitieve berekening over huurtoeslag en zorgtoeslag die u in 2023 hebt gekregen. U hebt € 150 te veel huurtoeslag gekregen en € 90 te veel zorgtoeslag.

De huurtoeslag die u te veel hebt gekregen, moet u terugbetalen. Want het bedrag ligt boven de grens van € 116. De zorgtoeslag hoeft u niet terug te betalen. Want het bedrag ligt onder de grens van € 116.

Wanneer moet ik wél terugbetalen?

Wordt de toeslag die u dit jaar krijgt opnieuw berekend en moet u hierdoor toeslag terugbetalen? Dan moet u altijd terugbetalen. Ook als het een klein bedrag is. U herkent zo'n voorlopige berekening aan de kop ‘Voorschotbeschikking’ bovenaan de brief.