de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Ook in 2022 maken wij nog geen afspraken voor uw inkomstenbelastingaangifte op kantoor

Beste klanten

Wij willen er voor zorgen dat we onze dienstverlening veilig en vertrouwd kunnen blijven doen waarbij de veiligheid van ons team voorop staat.

In 2022 hanteren wij dan ook dezelfde werkwijze als het afgelopen jaar. Wij maken nog geen afspraken op kantoor voor de veiligheid van ons team. Wij hopen op uw begrip.

 

Aangifte doen in 2022 voor belastingjaar 2021

U kunt u stukken voor het doen van de aangifte bij ons aanleveren via de mail, post en/of afgeven op ons kantoor (u kunt de stukken achterlaten in de gang onze medewerker zal die weghalen nadat u het pand heeft verlaten) let op onze openingstijden.

 • Wilt u aan doorgeven als wij nog niet op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen zoals: Overlijden, nieuwe partner, echtscheiding, verhuizing van koophuis naar huurwoning, kinderen geboren in 2021 en een eventuele adreswijzing.
 • Wilt u de stukken van uw kinderen aanleveren in een aparte mail of bij afgeven/post in een aparte enveloppe.
 • Wij verzoeken u geen originele stukken, maar alleen kopieën aan te leveren!
 • Wij moeten als administratiekantoor aan de Wwft wet voldoen. Dit houdt in dat wij van alle klanten de identiteit moeten vaststellen. Wij vragen u dan ook om een kopie legitimatie aan te leveren.
 • Vermeld u alstublieft uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Ook als u denkt dat wij die reeds eerder van u hebben ontvangen. Mochten er stukken ontbreken of als wij nog vragen hebben, dan kunnen wij contact met u opnemen.
 • Op onze website vind u een handig lijstje "wat hebben wij nodig voor uw belastingaangifte".

Wij gaan de stukken voor u verwerken. Wilt u na aanleiding van uw belastingaangifte, of heeft u nog andere vragen, contact met ons kantoor? Geeft u dit dan aan in de mail of in een begeleidende brief bij u stukken.

 

 

De prijzen in 2022: 

Fiscaal service pakket voor uw aangifte 2021 gezin                                                   € 75,00

Fiscaal service pakket voor uw aangifte 2021 alleenstaande                                  € 60,00

Thuiswonende kinderen tot 18 jaar                                                                                gratis     Indien gezamenlijk aangifte met de ouders

Thuiswonende kinderen t/m 21 jaar                                                                               € 20,00   Indien gezamenlijk aangifte met de ouders

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag te betalen voordat u de stukken bij ons inlevert. Dit versnelt het proces van aangifte doen. Aangiftes die niet betaald zijn kunnen wij niet versturen.

 

Controleer uw aangifte!

Als u de belastingaangifte van ons ontvangt controleert u dan goed of u alle jaaropgave van uw inkomen heeft ingeleverd voor het doen van uw belastingaangifte. Wij hebben gemerkt dat het regelmatig voor komt dat klanten een jaaropgave vergeten.

Door de belastingdienst wordt er dan een afwijking in uw belastingaangifte geconstateerd. Dit heeft consequentie voor uw aangifte en eventuele toeslagen. Vaak is dit een ontbrekende jaaropgave van het UWV, afkoop pensioen, uitzendbureau of de werkgever.

Bij het UWV en de meeste uitzendbureaus moet u tegenwoordig de jaaropgave zelf downloaden. Ook kan het voorkomen dat de werkgever van bedrijfsvorm is veranderd. Van eenmanszaak naar een VOF of BV, in dit geval moeten er dan twee jaaropgaven zijn.

Wilt u dat wij ook toeslagen nakijken of aanvragen, geef dit dan tijdig aan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.

Krijgen wij een brief van de belastingdienst met een afwijking inkomen omdat er een jaaropgave is vergeten dan brengen wij extra kosten in rekening om de aangifte te corrigeren (kosten zijn € 20,-)

 

Namens het team van de Boer en Zwarts willen wij u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Uiteraard willen wij u ook buiten de belastingtijd helpen met adviezen en vragen inzake belastingen en toeslagen.

U kunt ons bereiken via de mail: info@deboerenzwarts.nl

Of u kunt ons kantoor bellen en bij geen telefonisch contact een voicemail inspreken, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0229-298313

 

De Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme.

Wij moeten als administratiekantoor aan de Wwft wet voldoen.

Wij moeten van alle klanten de identiteit vaststellen. Wij vragen u dan ook om een kopie van uw paspoort en/of identiteitskaart

Doelstelling van de Wwft is om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) de administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.’

Wat is de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme.

De Wwft is de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme. De wet is bedoeld om terrorismefinanciering en witwassen van geld te bestrijden.

De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants en administratiekantoren extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.

De meeste klanten zijn integer maar toch gebeurt het.

Daarom is deze wet in het leven geroepen: het verplicht accountants en administratiekantoren om te onderzoeken wie de klanten precies zijn, maar ook om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Op die manier helpen wij actief mee om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.

Administratiekantoren moeten per klant een stappenplan doorlopen en dit ook documenteren.

De Wwft wet schrijft voor dat wij als kantoor aan de volgende punten moeten voldoen.

 • Wij moeten van alle klanten de identiteit vaststellen en vastleggen.
 • Wij moeten de risico's in schatten per zakelijke relatie
 • Wij moeten een oordeel over doel en aard van de zakelijke relatie maken, en over de aard van de transactie en herkomst en bestemming van middelen om een risico-inschatting te maken.
 • Wij moeten de klant blijven monitoren
 • Ook na de eerste risico-inschatting moet wij aandacht blijven besteden aan het risicoprofiel van onze klant. Wij moeten checken of transacties afwijken van het normale gedragspatroon. Voldoet onze klant nog aan het risicoprofiel dat wij hebben opgesteld?
 • Wij moeten beoordelen of transacties ongebruikelijk zijn
 • Wij dienen ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Een transactie is ongebruikelijk wanneer deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke meldergroep gelden specifieke verplichtingen.
 • Wij moeten onderzoeken of de klant (de UBO(s)) op een internationale sanctielijst staat of een politiek prominent persoon (PEP) is en dit documenteren.
 • Wij moeten controleren of onze klant een bepaalde publieke functie binnen of buiten Nederland bekleedt. Dit onderzoek betrekt ook familieleden en naasten. Wij moeten ook onderzoeken of onze klant op een internationale sanctielijst voorkomt.