de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Uw kind wordt 18 jaar

Wat verandert er allemaal als uw kind volwassen wordt en waar moeten u en uw kind op letten?

Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij gezet:

Ziektekostenverzekering:

 • Als u kind 18 jaar wordt dan moet u zoon of dochter een eigen ziektekostenverzekering afsluiten. Als u zelf geen andere verzekering afsluit voor uw kind dan zal de basisverzekering meestal gewoon doorlopen bij uw huidige verzekeraar. Wel is het aan te raden om het overige aanbod te bestuderen. Op internet vindt u hier gebruiksvriendelijke websites voor. Een aparte jongeren- of studentenverzekering is voor uw zoon of dochter mogelijk goedkoper dan het laten doorlopen van uw eigen verzekering.

Zorgtoeslag:

 • Je hebt recht op zorgtoeslag vanaf het moment dat je 18 jaar wordt.
 • Uw zoon of dochter krijgt vlak voor hun achttiende verjaardag een brief van de Belastingdienst. Hierin staat dat zij zorgtoeslag kunnen aanvragen. De zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor hun eigen ziektekostenverzekering. Heeft uw zoon of dochter weinig of geen inkomen dan is de zorgtoeslag € 123,- per maand (2024).
 • De zorgtoeslag kunnen ze aanvragen via www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag. Hiervoor is een DigiD van uw zoon of dochter vereist.
 • Tevens bestaat er een mogelijkheid om via een app op uw zoon of dochters mobiele telefoon de zorgtoeslag aan te vragen. Ze kunnen hier ook de gegevens bekijken en/of wijzigingen van het inkomen door te geven.

DigiD code:

 • Een DigiD kunt u aanvragen via www.digid.nl
 • Let wel op: gaat uw zoon/dochter ook studiefinanciering aanvragen dan heeft hij of zij een DigiD nodig met een sms-functie.

Studie:

 • Het recht op kinderbijslag vervalt aan het einde van het kwartaal waarin uw zoon of dochter 18 wordt.
 • Studiefinanciering kunnen zij aanvragen bij de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO), zie website www.duo.nl. Ook kunt u hier informatie terugvinden over studiefinanciering, studeren en de ov-studentenkaart.

Hieronder extra informatie met betrekking tot de studie en studiefinanciering:

 • Bij een mbo 1- en mbo 2-opleidingen is de studiefinanciering een gift.
  Bij een mbo 3- en mbo 4-opleidingen is de studiefinanciering een zogenaamde prestatiebeurs. Hiervoor geldt dat indien de opleiding binnen 10 jaar niet succesvol is beëindigd, de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en de ov-studentenkaart terugbetaald moeten worden. 

De studiefinanciering verandert

Het kabinet heeft de studiefinanciering voor studenten aan Hbo en Universiteit veranderd.

'Studievoorschot' voor nieuwe studenten

Het nieuwe stelsel geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een Bacheloropleiding of Masteropleiding. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

Basisbeurs voor mbo'ers blijft

De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct (OV kaart). 

WA-verzekering:

 • Het is verstandig na te gaan of uw zoon of dochter ook na de achttiende verjaardag nog op uw WA-polis verzekerd blijven. Zo niet dan kunt u bij uw eigen verzekering of via internet kijken wat de beste en voordeligste WA-verzekering is voor uw zoon of dochter.

Belastingen:

 • Vermogen en box III.
  Tot en met het jaar (peildatum is 1 januari) dat uw kind achttien wordt viel het vermogen van uw kind bij u in box III. Dit vervalt nu en uw kind moet dit vermogen voortaan zelf aangeven in zijn of haar belastingaangifte. Dit is alleen nodig als het vermogen van uw zoon of dochter meer is dan de vrijstelling, dus boven de € 57.000,- (2024) uitkomt.