de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Wat hebben wij nodig ?

Wat hebben wij nodig voor uw aangifte:  2023

Klik hier om deze lijst uit te printen

 

Deze checklist is bedoeld voor u als particulier om u te helpen welke gegevens en bescheiden in de meest voorkomende situaties fiscaal relevant zijn.

De belastingdienst controleert strenger en meer. Wilt u er dan ook voor zorgen dat u van alle inkomsten en aftrekposten de juiste bewijsstukken aanlevert, zonder deze stukken kunnen wij ze niet in behandeling nemen.

Wilt u aan ons doorgeven als wij nog niet op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen zoals: Overlijden, nieuwe partner, echtscheiding, verhuizing van koophuis naar huurwoning, of er kinderen geboren zijn in 2023 en een eventuele adreswijzing.

Wilt u de stukken van uw kinderen aanleveren in een aparte mail of bij afgeven/post in een aparte enveloppe.

Wij verzoeken u geen originele stukken, maar alleen kopieen aan te leveren!

Wij moeten als administratiekantoor aan de Wwft wet voldoen. Dit houdt in dat wij van alle klanten de indentiteit moeten vaststellen. Wij vragen u dan ook om een kopie legitimatie aan te leveren.

Vermeld u alstublieft uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Ook als u denkt dat wij die reeds eerder van u hebben ontvangen. Mochten er stukken ontbreken of als wij nog vragen hebben, dan kunnen wij contact met u opnemen.

 

Belangrijk controleer uw aangifte!

Als u de belastingaangifte van ons ontvangt controleert u dan goed of u alle jaaropgaves van uw inkomen heeft ingeleverd voor het doen van uw belastingaangifte.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.

Krijgen wij een brief van de belastingdienst met een afwijking inkomen omdat er een jaaropgave is vergeten dan brengen wij extra kosten in rekening om de aangifte te corrigeren (kosten zijn € 20,-).

Wilt u dat wij u toeslagen nakijken dat moet u een machtiging aanvragen bij de DigiD. Zonder deze machtiging kunnen wij niet met u meekijken. Op de website van de DigiD kunt u een machtiging voor ons aanvragen.

 • https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/machtigen

 

Wat hebben wij nodig:

 • Alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringen, pensioenen, uitbetalingen van lijfrentes en belaste uitkeringen van verzekeringen, van uzelf en uw fiscale partner
 • Let op jaaropgaves van een uitzendbureau en van het UWV moet u zelf downloaden
 • Ontvangen alimentatie van uw ex-partner (geen kinderalimentatie)
 • Betaalde alimentatie aan uw ex-partner
 • Opgave van alle bijverdiensten zoals kinderopvang, krantenwijk
 • Wilt u dat wij u toeslagen nakijken dat moet u een machtiging aanvragen bij de DigiD. Zonder deze machtiging kunnen wij niet met u meekijken.
 • Betaalde premie voor lijfrente (let op u moet een kopie van de originele polis en een betalingsbewijs inleveren)
 • Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (let op u moet een kopie van de originele polis en een betalingsbewijs inleveren)
 • Voorlopige aanslagen over 2023-2024 die u ontvangt en/of betaald. (Voor b.v. uw eigen woning of box III vermogen)
 • WOZ-waarde eigen woning kunnen wij voor u terugvinden op het internet.
 • Betaalde hypotheekrente eigen woning, ook bij het over sluiten van uw vorige hypotheek
 • Nota notaris bij aan- verkoop woning of aanpassen hypotheek
 • Nota taxatiekosten en de kosten van een bouwtechnische keuring
 • Nota Nationale Hypotheek Garantie
 • Nota advies- en bemiddelingskosten i.v.m. de afgesloten hypotheek of lening
 • Heeft u een huis gekocht in 2023 maar ook verkocht dan hebben we van beide woningen (zoals hierboven vermeld) alle gegevens nodig i.v.m. de bijleenregeling
 • Voor de aftrek zorgkosten gelden nog wel een aantal voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld niet de kosten aftrekken waarvoor u al een vergoeding krijgt. En mag u uw kosten alleen aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald. 
 • Kosten die u gemaakt heeft voor fysiotherapie, psycholoog, dyslexie, incontinentie, psoriasis, dieet op voorschrift van een arts wegens een ernstige ziekte zoals voedselovergevoeligheid, diabetes, groeiachterstand, COPD, cholesterol of hoge bloeddruk, hart-, maag-, nier-, darm- en leverziekten, vraag het ons als u twijfelt.
 • Tandarts, orthodontist en mondhygiëniste en een gehoorapparaat zijn nog steeds aftrekbaar, indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
 • Extra gezinshulp, de kosten van een verpleegkundige dus geen huishoudelijke hulp i.v.m. ziekte of invaliditeit, die niet vergoed worden uit de AWBZ/WMO
 • Kosten halen en brengen gehandicapt kind ouder dan 27 jaar die verblijft in een instelling
 • Kosten van niet vergoede medicijnen voorgeschreven door arts, boven het eigen risico van € 385,- (geen vitamine en supplementen)
 • Kosten voor kleding en beddengoed (incontinent, stoma, huidziekte of gehandicapt)
 • Uw bijdrage eigen risico is niet aftrekbaar
 • Reiskosten naar ziekenhuis, specialist etc. voor uzelf, partner en inwonende kinderen, reiskosten worden berekend op de gemaakte km’s
 • Reiskosten bezoek ziekenhuis partners en kinderen (verder dan 10 km en langer dan 1 maand)
 • De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn versoberd. Kosten van bepaalde hulpmiddelen (zoals een rollator, scootmobiel, rolstoel, traplift, verlaagd aanrecht, automatische deuropener, brillen en lenzen) zijn niet aftrekbaar 
 • Nota’s moeten eerst ingediend zijn bij de zorgverzekering, alleen het gedeelte wat niet vergoed is mag u bij de belastingaangifte aangeven
 • De saldo’s van 1 januari 2023 van vermogen, bank, effecten, een tweede woning (WOZ 2023) bij een vermogen hoger dan € 57.000, - per persoon (Let op ook van uw minderjarige kinderen tellen de banksaldo’s van 1 januari 2023 mee)
 • Giften voor kerkelijke en/of culturele instellingen, waaronder ook sportclubs (zij moeten wel voorkomen op de ANBI lijst van de belastingdienst)
 • Mochten we nog geen kopie van uw paspoort, rijbewijs hebben ontvangen dan deze ook graag aanleveren. Kan via de app van de overheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
 • Indien u niet aan een lijfrente betaald voor uw pensioen stuurt u dan a.u.b. geen kopie van uw pensioenfonds overzicht mee, deze hebben we niet nodig.

Indien u twijfelt, kunt u contact met ons opnemen.