de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Wat hebben wij nodig ?

Wat hebben wij nodig voor uw aangifte:  2019

Klik hier om deze lijst uit te printen

 

Wat hebben wij nodig voor uw aangifte:  2019

Deze checklist is bedoeld voor u als particulier om u te helpen welke gegevens en bescheiden in de meest voorkomende situaties fiscaal relevant zijn. De belastingdienst controleert strenger en meer,

wilt u er dan ook voor zorgen dat u van alle inkomsten en aftrekposten de juiste bewijsstukken aanlevert, zonder deze stukken kunnen wij ze niet in behandeling nemen.

Wilt u zoveel mogelijk kopieën aanleveren en geen originele stukken.

 • Alle jaaropgaven van werkgevers, uitkeringen, pensioenen, uitbetalingen van lijfrentes en belaste uitkeringen van verzekeringen, van uzelf en uw fiscale partner
 • Let op jaaropgaves van een uitzendbureau en van het UWV moet u zelf downloaden
 • Ontvangen alimentatie van uw ex-partner (geen kinderalimentatie)
 • Betaalde alimentatie aan uw ex-partner
 • Opgave van alle bijverdiensten zoals kinderopvang, krantenwijk
 • Alle beschikkingen zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag over 2019 en 2020 zodat wij die voor u kunnen nakijken, (zonder beschikkingen kunnen wij niets nakijken) 
 • Let op wilt u dat wij u toeslagen 2019/2020 nakijken/wijzigen/aanvragen dan hebben wij u DigiD code nodig neemt u die dan mee!
 • Betaalde premie voor lijfrente (let op u moet de originele polis en een betalingsbewijs meenemen naar kantoor)
 • Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (let op u moet de originele polis en een betalingsbewijs meenemen naar kantoor)
 • Voorlopige aanslagen over 2019-2020 die u ontvangt of betaald. (voor uw woning etc.)
 • WOZ waarde eigen woning over 2019 (Let op u moet de juiste WOZ meenemen naar kantoor deze heeft u ontvangen bij u aanslag onroerendgoedbelasting in 2019)
 • Betaalde hypotheekrente eigen woning, ook bij het over sluiten van uw vorige hypotheek
 • Nota notaris bij aan- verkoop woning of aanpassen hypotheek
 • Nota taxatiekosten
 • Nota bouwtechnische keuring
 • Nota Nationale Hypotheek Garantie
 • Nota afsluitprovisie
 • Nota advies- en bemiddelingskosten i.v.m. de afgesloten hypotheek of lening
 • Heeft u een huis gekocht in 2019 maar ook verkocht dan hebben we van beide woningen (zoals hierboven vermeld) alle gegevens nodig i.v.m. de bijleen
 • Kosten die u gemaakt heeft voor fysiotherapie, psycholoog, dyslexie, incontinentie, psoriasis, dieet op voorschrift van een arts wegens een ernstige ziekte zoals voedselovergevoeligheid, diabetes, groeiachterstand, COPD, cholesterol of hoge bloeddruk, hart-, maag-, nier-, darm- en leverziekten, vraag het ons als u twijfelt.
 • Tandarts, orthodontist en mondhygiëniste zijn nog steeds aftrekbaar, indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
 • Extra gezinshulp, de kosten van een verpleegkundige dus geen huishoudelijke hulp i.v.m. ziekte of invaliditeit, die niet vergoed worden uit de AWBZ/WMO
 • Kosten halen en brengen gehandicapt kind ouder dan 27 jaar die verblijft in een instelling
 • Aanpassingen aan een auto die niet zijn vergoed bij een handicap
 • Kosten van niet vergoede medicijnen voorgeschreven door arts, boven het eigen risico van € 385,- (geen vitamine en supplementen)
 • Kosten voor kleding en beddengoed (incontinent, stoma, huidziekte of gehandicapt)
 • Uw bijdrage eigen risico is niet aftrekbaar
 • Reiskosten naar ziekenhuis, specialist etc. voor uzelf, partner en inwonende kinderen, reiskosten worden berekend op de gemaakte km’s
 • Reiskosten bezoek ziekenhuis partners en kinderen (verder dan 10 km en langer dan 1 maand)
 • De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn versoberd. Kosten van bepaalde hulpmiddelen (zoals een rollator, scootmobiel, rolstoel, traplift, verlaagd aanrecht, automatische deuropener, brillen en lenzen) zijn niet aftrekbaar 
 • Nota’s moeten eerst ingediend zijn bij de zorgverzekering, alleen het gedeelte wat niet vergoed is mag u bij de belastingaangifte aangeven
 • De saldo’s van 1 januari 2019 van vermogen, bank, effecten, een tweede woning (WOZ 2019) bij een vermogen hoger dan € 30.360,- per persoon (Let op ook van uw minderjarige kinderen tellen de banksaldo’s van 1 januari mee)
 • Na aftrek van de drempel van € 250,- zijn de kosten van een studie aftrekbaar: collegegeld, studieboeken en diverse schoolmaterialen, reiskosten zijn niet aftrekbaar. Ontvangt u van de Duo studiefinanciering, aanvullende beurs of een OV dan heeft u geen recht op studie aftrek
 • Giften voor kerkelijke en/of culturele instellingen, waaronder ook sportclubs moeten wel voorkomen op de ANBI lijst van de belastingdienst!

Indien u twijfelt, kunt u contact met ons opnemen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens