de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Ondernemers

Startende ondernemers

 

Ons kantoor is gespecialiseerd in het begeleiden van startende ondernemers. 

We hopen u met een adviserend gesprek een basis aan te bieden voor uw onderneming, en dat wij kunnen bijdragen aan het realiseren van een succesvolle onderneming.

Een adviserend gesprek kost € 70,-, indien u bij ons klant wordt als ondernemer zal het bedrag weer in mindering worden gebracht op uw eerste factuur.

Wij van De Boer en Zwarts staan in ieder geval voor u klaar om u verder op weg te helpen met uw onderneming.

Wat doen wij voor startende ondernemers?

 • Wij verwerken uw boekhouding. 
 • Wij staan u bij in wat hoort er allemaal bij uw boekhouding en hoe houdt u de boekhouding bij.
 • Versturen uw BTW aangiftes. Als ondernemer bent u verplicht tot het doen van aangifte omzetbelasting, deze dienen wij voor u in bij de Belastingdienst.(Uitzondering zijn klanten die onder de KOR regeling vallen)
 • Wij begeleiden u de eerste twee jaar door het oerwoud van regels en grijpen desgewenst in.
 • Wij maken een jaarrapport van uw onderneming
 • Wij doen na afloop van een boekjaar uw belasting- en winstaangifte  
 • Staan u bij als u vragen heeft over investeringen, auto van de zaak of privézaken zoals pensioenen, toeslagen etc.
 • Voor eventuele overige vragen kunt u contact met ons opnemen.
 • Voorwaarden om aangemerkt te worden als ondernemer

  Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  De Belastingdienst kijkt naar de volgende punten.

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
 • Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
 • U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
 • U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u 'ondernemersrisico'?
 • Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
 • Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Let op! Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

 

 


Jaarrekening


 • Wij kunnen uw jaarrekening en/of winstaangifte verzorgen
 • U verzorgt zelf uw boekhouding maar er moet toch een jaarrekening en/of een winstaangifte gemaakt worden. Wij verzorgen uw eindejaarsrapport conform de hiervoor gestelde wettelijke eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet op de jaarrekening en bijbehorende richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.