de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Tarieven

ONZE TARIEVEN in 2024:

Uw factuur kunt u overmaken via de bank, contant of per pin betalen als u de stukken afgeeft op ons kantoor.

Wij versturen uw belastingaangifte na ontvangst van betaling.

U heeft automatisch een fiscaal servicepakket.

 Servicepakket prijzen per jaar

 

Fiscaal servicepakket gehuwden en samenwonenden zonder afspraak op kantoor 

   €  85, -*

Fiscaal servicepakket alleenstaande zonder afspraak op kantoor

   €  70, -*

Fiscaal servicepakket gehuwden en samenwonenden met afspraak op kantoor

   €  110, -*

Fiscaal servicepakket alleenstaande met afspraak op kantoor

   €  95, -*

Toeslagen pakket (zonder belastingaangifte)

   €  30, - 

Kinderen onder de 18 jaar gratis bij een pakket ouders

   

Thuiswonende kinderen 18 t/m 21 jaar bij een pakket ouders

Thuiswonende kinderen 21 jaar en ouder bij gezamenlijke aangifte met ouder (s)

   €  25, -

   €  45,-

(Extra) Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget aanvraag of wijziging

   €  20, -

(Extra) Kinderopvangtoeslag 1e aanvraag

   €  25, -

(Extra) Wijziging kinderopvangtoeslag met de bij ons bekende gegevens

   €  20, -

Aangifte F biljet (bij overlijden)

   €  85, -

Aangifte erfbelasting 1 erfgename vanaf € 150,- daarna € 50,- per erfgenaam extra  

   € 150, -

Voorlopige aanslag en/of teruggave inkomstenbelasting bij geen pakket

   €  25, -

Bezwaarschriften belastingdienst vanaf

   €  35, -

Aangifte M biljet bij emigratie en/of immigratie vanaf

   € 100, -

Aanvraag DigiD inlogcode per persoon

   €    5, -

Bezwaren toeslagen vanaf

   €   25, -

Boekhouding

  prijs op aanvraag

Hulp bij aanvraag kwijtschelding en overige correspondentie met de belastingdienst 

  uurtarief

*In ons fiscaal servicepakket zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.

 Het fiscaal servicepakket bestaat uit:

 • De belastingaangifte van uzelf en die van uw partner, mits beide op hetzelfde adres staan ingeschreven.
 • De belastingaangifte van uw kinderen tot 18 jaar is gratis
 • Thuiswonende kinderen t/m 21 jaar bij gezamenlijke aangifte ouder(s) betalen € 25, - voor een aangifte. 
 • Thuiswonende kinderen 21 jaar en ouder bij gezamenlijke aangifte ouder(s) betalen € 45,- voor een aangifte 
 • Aanvragen of wijzigen van uw voorlopige teruggave.
 • Aanvraag zorgtoeslag voor inwonende kinderen bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd.
 • Aanvraag/wijziging huur- of zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of Kinderopvangtoeslag. In ons fiscaal pakket zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.
 • Fiscaal advies bij ontslag betreffende uw ontslagvergoeding (voor juridisch advies verwijzen wij u door naar uw vakbond of een advocaat)
 • Fiscaal advies bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van uw pensioen. (voor financieel advies verwijzen wij u door naar een assurantiekantoor)
 • Fiscale hulp en advies bij scheiding (invullen formulieren niet inbegrepen) (voor financieel advies verwijzen wij u door naar een mediator of een advocaat)
 • Fiscale hulp en advies bij het overlijden van uw partner of inwonende kinderen.
 • Fiscaal advies bij de aankoop of verkoop van uw eigen huis (voor financieel advies verwijzen wij u door naar een hypotheekadviseur)
 • Fiscaal advies inzake uw hypotheek 
 • Hulp bij het invullen van uw AOW aanvraag
 • Het hele jaar kunt u terecht bij ons kantoor met al uw overige fiscale vragen

Wat zit niet in het pakket:

 • Een extra kopie aanvragen van uw oude belastingaangiftes € 10,-
 • Voor het narekenen van uw toeslagen rekenen wij € 20, - extra.
 • Bezwaar maken zit niet in het pakket. Bezwaar inkomstenbelasting als de fout door de cliënt is gemaakt berekenen wij € 35,-
 • Aangifte successiebelasting, schenkbelasting bij overlijden of schenking.
 • Kwijtscheldingsformulier voor de inkomstenbelasting.
 • Voor een M of F biljet moet u extra bijbetalen als dit van toepassing is.
 • Het aanvragen van een DigiD inlogcode
 • Het nakijken/narekenen van loonstroken behoort niet tot onze werkzaamheden
 • Hulp of advies bij emigratie

 

In verband met de complexiteit van u belastingaangifte (bv. echtscheiding, bijverdiensten en aan- of verkoop van een eigen huis) kunt u bovenop het standaardtarief een toeslag krijgen.

Deze toeslag wordt dan separate bij u in rekening gebracht. Wij zullen dat vooraf aan u kenbaar maken.

Denk hierbij aan:

 • Klanten die te maken hebben met een echtscheiding
 • Klanten die te maken hebben met de aankoop en verkoop van de eigen woning en de bijleenregeling
 • Klanten die naast hun reguliere inkomen neveninkomsten hebben zoals gastouderopvang of overige werkzaamheden (ROW) 
 • Klanten die staan ingeschreven als ondernemer wordt er altijd een winstaangifte gedaan. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Het toeslagen pakket bestaat uit:

 • Huur- en zorgtoeslag, kindergebonden budget, kinderopvangtoeslag (alleen mogelijk met een DigiD), wijzigingen en aanvragen, het nakijken/ narekenen van uw toeslagen.

Wat zit er niet in het toeslagen pakket:

 • Bezwaar toeslagen (indien de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, kunt u bij de Belastingdienst een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten)

Het pakket is per jaar voor 31-12 opzegbaar

 

Als u de belastingaangifte van ons ontvangt controleert u dan goed of u alle jaaropgave van uw inkomen heeft ingeleverd voor het doen van uw belastingaangifte. Wij hebben gemerkt dat het regelmatig voor komt dat klanten een jaaropgave vergeten.

Door de belastingdienst wordt er dan een afwijking in uw belastingaangifte geconstateerd. Dit heeft consequentie voor uw aangifte en eventuele toeslagen.

Vaak is dit een ontbrekende jaaropgave van het UWV, afkoop pensioen, uitzendbureau of de werkgever.

Bij het UWV en de meeste uitzendbureaus moet u tegenwoordig de jaaropgave zelf downloaden.

Ook kan het voorkomen dat de werkgever van bedrijfsvorm is veranderd. Van eenmanszaak naar een VOF of BV, in dit geval moeten er dan twee jaaropgaven zijn.

Wilt u dat wij ook toeslagen nakijken of aanvragen, geef dit dan tijdig aan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.

Krijgen wij een brief van de belastingdienst met een afwijking inkomen omdat er een jaaropgave is vergeten dan brengen wij extra kosten in rekening om de aangifte te corrigeren (kosten zijn € 20,-)