de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Tarieven

ONZE TARIEVEN VOOR 2020:

Onze werkzaamheden zijn á contant of per pin.

Wij versturen uw belastingaangifte na ontvangst van betaling.

U heeft automatisch een fiscaal pakket.

 Pakket prijzen per jaar

 

Fiscaal Pakket gehuwden en samenwonenden zonder afspraak op kantoor 

   €  65, -*

Fiscaal Pakket alleenstaande met of zonder kinderen zonder afspraak op kantoor

   €  50, -*

Fiscaal Pakket gehuwden en samenwonenden met afspraak op kantoor

   €  85, -*

Fiscaal Pakket alleenstaande met of zonder kinderen met afspraak op kantoor

   €  65, -*

Toeslagen pakket (zonder belastingaangifte)

   €  30, - 

Kinderen onder de 18 jaar gratis bij een pakket ouders

   

Thuiswonende kinderen 18 t/m 21 jaar bij een pakket ouders

   €  15, -

(Extra) Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget aanvraag of wijziging

   €  15, -

(Extra) Kinderopvangtoeslag 1e aanvraag

   €  25, -

(Extra) Wijziging kinderopvangtoeslag met de bij ons bekende gegevens

   €  20, -

Aangifte F biljet (bij overlijden)

   €  75, -

Aangifte erfbelasting voor 1 persoon vanaf

   € 150, -

Voorlopige aanslag en/of teruggave inkomstenbelasting bij geen pakket

   €  25, -

Bezwaarschriften belastingdienst vanaf

   €  25, -

Aangifte M biljet bij emigratie en/of immigratie vanaf

   € 100, -

Aanvraag Digi D inlog code per persoon

   €    5, -

Bezwaren toeslagen vanaf

   €   25, -

Boekhouding

  prijs op aanvraag

Hulp bij aanvraag AOW, pensioen, kwijtschelding

  uurtarief

 

 

*In ons fiscaal pakket zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.

 Bezwaar maken zit niet in het pakket.

 In verband met de complexiteit van u belastingaangifte (bv. echtscheiding, bijverdiensten en aan- of verkoop van een eigen huis) kunt u bovenop het standaardtarief een toeslag krijgen. Deze  toeslag wordt dan separate bij u in rekening gebracht.

Het fiscaal pakket bestaat uit:

 • De belastingaangifte van uzelf en die van uw partner, mits beide op hetzelfde adres staan ingeschreven.
 • De belastingaangifte van uw kinderen tot 18 jaar is gratis
 • Kinderen t/m 21 jaar betalen € 15, - voor hun aangifte mits ze nog bij u thuis staan ingeschreven. Kinderen die een eigen adres hebben vallen niet onder het pakket.
 • Aanvragen of wijzigen van uw voorlopige teruggave.
 • Aanvraag zorgtoeslag voor inwonende kinderen bij het bereiken van de 18e jarige leeftijd.
 • Aanvraag/wijziging huur- of zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of Kinderopvangtoeslag. In ons fiscaal pakket zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.
 • Fiscaal advies bij ontslag betreffende uw ontslagvergoeding (voor juridisch advies verwijzen wij u door naar uw vakbond of een advocaat)
 • Fiscale hulp bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van uw pensioen.
 • Fiscale hulp en advies bij scheiding. (invullen formulieren niet inbegrepen)
 • Fiscale hulp en advies bij overlijden van uw partner of inwonende kinderen.
 • Fiscaal advies bij aankoop of verkoop van een eigen huis

Wat zit niet in het pakket:

 • Een extra kopie aanvragen van uw oude belastingaangiftes € 10,-
 • Voor het narekenen van uw toeslagen rekenen wij € 10, - extra.
 • Bezwaar inkomstenbelasting als de fout door de cliënt is gemaakt berekenen wij € 25,-
 • Aangifte successiebelasting, schenkbelasting bij overlijden of schenking.
 • Kwijtscheldingsformulier voor de inkomstenbelasting.
 • Voor een M of F biljet moet u extra bijbetalen als dit van toepassing is.
 • Het aanvragen van een DigiD inlogcode
 • Het nakijken/narekenen van loonstrokten behoort niet tot onze werkzaamheden
 • Hulp of advies bij emigratie

Voor arbeidsintensiever aangfites:

 • Kunt u bovenop het standaard tarief een toeslag krijgen.
 • Denk hierbij aan een aangifte met echtscheiding, de aankoop en verkoop van een woning en de bijleen regeling of inkomsten uit gastouderopvang of een klein bedrijf kunnen reden zijn om een toeslag op uw pakket te berekenen. Wij zullen u dat bij het gesprek kenbaar maken.

Neveninkomen

 • Voor klanten die naast hun reguliere inkomen neveninkomsten hebben zoals gastouderopvang of overige werkzaamheden krijgen bovenop het standaard tarief voor hun aangfite een toeslag.
 • Voor klanten die staan ingeschreven als ondernemer wordt er altijd een winsaangifte gedaan. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Het toeslagen pakket bestaat uit:

 • Huur- en zorgtoeslag, kindergebonden budget, kinderopvangtoeslag (alleen mogelijk met een DigiD), wijzigingen en aanvragen, het nakijken/ narekenen van uw toeslagen.

Wat zit er niet in het toeslagen pakket:

 • Bezwaar toeslagen (indien de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, kunt u bij de Belastingdienst een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten)

Het pakket is per jaar voor 31-12 opzegbaar

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.