de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Tarieven

ONZE TARIEVEN VOOR 2019:

Onze werkzaamheden zijn á contant of per pin.

Wij versturen uw belastingaangifte na ontvangst van betaling.

U heeft automatisch een fiscaal pakket.

 Abonnement prijzen per jaar

 

Fiscaal abonnement gehuwden en samenwonenden

    €  75, -*

Fiscaal abonnement alleenstaande met of zonder kinderen

    €  55, -*

Toeslagen abonnement (zonder belastingaangifte)

    €  30, -

Kinderen onder de 18 jaar gratis bij een abonnement ouders

 

Thuiswonende kinderen 18 t/m 21 jaar bij een abonnement ouders

    €  10, -

(Extra) Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget aanvraag of wijziging

    €  15, -

(Extra) Kinderopvangtoeslag 1e aanvraag

    €  20, -

(Extra) Wijziging kinderopvangtoeslag met de bij ons bekende gegevens

    €  20, -

Aangifte F biljet (bij overlijden)

    €  75, -

Aangifte erfbelasting vanaf

    € 100, -

Voorlopige aanslag en/of teruggave inkomstenbelasting

    €  15, -

Bezwaarschriften belastingdienst vanaf

    €  25, -

Aangifte M biljet bij emigratie en/of immigratie vanaf

    € 100, -

Aanvraag Digi D inlog code per persoon

    €    5, -

Bezwaren toeslagen vanaf

    €   25, -

Boekhouding

    prijs op aanvraag

Hulp bij aanvraag AOW, pensioen, kwijtschelding

    uurtarief

*In ons fiscaal abonnement zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of  aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.

 Bezwaar maken zit niet in het abonnement.

 In verband met de complexiteit van u belastingaangifte (bv. echtscheiding, bijverdiensten en aan- of verkoop van een eigen huis) kunt u bovenop het standaardtarief een toeslag krijgen. Deze  toeslag wordt dan separate bij u in rekening gebracht.

Het fiscaal abonnement bestaat uit:

 • De belastingaangifte van uzelf en als u een gezinsabonnement heeft, ook die van uw partner, mits beide op hetzelfde adres staan ingeschreven.
 • De belastingaangifte van uw kinderen tot 18 jaar is gratis
 • Kinderen t/m 21 jaar betalen € 10, - voor hun aangifte mits ze nog bij u thuis staan ingeschreven. Kinderen die een eigen adres hebben vallen niet onder het abonnement.
 • Aanvragen of wijzigen van uw voorlopige teruggave.
 • Aanvraag zorgtoeslag voor inwonende kinderen bij het bereiken van de 18e jarige leeftijd.
 • Aanvraag/wijziging huur- of zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of Kinderopvangtoeslag. In ons fiscaal abonnement zit één wijziging en/of aanvraag per toeslag. Voor extra wijzigingen en/of aanvragen van een toeslag worden apart kosten in rekening gebracht.
 • Advies bij ontslag betreffende uw ontslagvergoeding (wij adviseren niet betreffende uw ontslag daarvoor moet u naar de vakbond of een advocaat)
 • Bezwaar inkomstenbelasting als de fout door de Belastingdienst is gemaakt  
 • Hulp bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van uw pensioen.
 • Hulp en advies bij scheiding betreffende uw fiscale deel.
 • Hulp en advies bij overlijden van uw partner of inwonende kinderen.
 • Hulp bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 • Hulp of advies bij het opstarten van een eigen onderneming
 • Hulp of advies bij emigratie
 • Belastingadvies bij aankoop of verkoop van een eigen huis

Wat zit niet in het abonnement:

 • Een extra kopie aanvragen van uw oude belastingaangiftes € 10,-
 • Voor het narekenen van uw toeslagen rekenen wij € 10, - extra.
 • Ook bij complexe zaken zoals een aangifte met echtscheiding, de aankoop en verkoop van een woning en de bijleen regeling of inkomsten uit gastouderopvang of een klein bedrijf kunnen reden zijn om een toeslag op uw abonnement te berekenen. Wij zullen u dat bij het gesprek kenbaar maken.
 • Klanten die zich hebben ingeschreven als ondernemer zijn verplicht tot het doen van een winstaangifte (dit is een extra toeslag)
 • Bezwaar maken voor de toeslagen zit niet in het abonnement.(Indien de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, kunt u bij de Belastingdienst een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten)
 • Bezwaar inkomstenbelasting als de fout door de cliënt is gemaakt 
 • Aangifte successiebelasting, schenkbelasting bij overlijden of schenking.
 • Kwijtscheldingsformulier voor de inkomstenbelasting.
 • Voor een M of F biljet moet u extra bijbetalen als dit van toepassing is.
 • Het aanvragen van een DigiD inlogcode

Het toeslagen abonnement bestaat uit:

 • Huur- en zorgtoeslag, kindergebonden budget, kinderopvangtoeslag (alleen mogelijk met een DigiD), wijzigingen en aanvragen, het nakijken/ narekenen van uw toeslagen.

Wat zit er niet in het toeslagen abonnement:

 • Bezwaar toeslagen (indien de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, kunt u bij de Belastingdienst een vergoeding vragen voor de gemaakte kosten)

Het abonnement is per jaar voor 31-12 opzegbaar

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de door u aangeleverde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens.