Adres : De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon : 0229 - 298313 | E-mail : info@deboerenzwarts.nl
Belastingaangifte
 • Wij verzorgen voor u alle belastingaangiften. U kunt bij ons terecht voor inkomstenbelasting, omzetbelasting.
 • Uw aangifte inkomstenbelasting, Wij verzorgen voor u de belastingaangifte, vragen een voorlopige teruggave of wijzigen een voorlopige teruggave voor u. Verder desgewenst controle van uw aanslagen en het opstarten van bezwaar- en/of beroepsschriften.
 • Waar van toepassing bespreken wij de aangifte eerst met u door. Voorts controleren wij de aanslagen, verzorgen eventueel bezwaar en begeleiden u bij een beroepsprocedure. Kortom voor al uw aangiftewerk bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen automatisch uitstel, voeren regie over de aanlevering en verzenden elektronisch.
 • Wij bezitten een eigen digitale postbus. Zodoende kunnen wij u belastingaangifte versturen zonder lastige wachtwoorden en DigiD,s.
 • Een DigiD is wel nodig om op de belastingsite u persoonlijke toeslagen pagina in te kijken. Wij kunnen dan samen met u nakijken of u actuele gegevens bekend zijn bij de belastingdienst.
 • Uiteraard nemen wij in de procedure de aangifte van uw fiscale partner mee. Evenals de wijzigingen en het aanvragen of stopzetten van alle toeslagen. Wist u dat ruim 50% van de ondernemers geen huur-, zorgtoeslag en kindergebonden budget krijgt terwijl ze daar wel recht op hebben.
 • De belastingdienst controleert meer en is strenger. Op het aanleveren van de juiste gegevens. Wij hebben daarom de juiste stukken nodig voor de aangifte, zonder deze stukken kunnen wij u belastingaangifte niet in behandeling nemen.

Hier vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden op eventuele vragen betreffende een belastingaangifte.

Ondersteuning op maat bij digitale post

De komende jaren ontvangen mensen meer post van de Belastingdienst in hun Berichtenbox. Waar de een direct het gemak ervaart, moet een ander er aan wennen. Zeker mensen die niet zo vertrouwd zijn met digitale communicatie. Daarom blijft de Belastingdienst de bekende ondersteuning bieden via onder andere de Belastingtelefoon, balie, website, maatschappelijke dienstverleners en cursussen ‘digitaal sterker’. Intussen activeren steeds meer mensen hun Berichtenbox op MijnOverheid.

De komende 5 tot 7 jaar vindt er een geleidelijke overgang plaats van papier naar digitale post. Op dit moment ontvangen mensen al steeds meer berichten in hun Berichtenbox. In een later stadium zal het aantal brieven stap voor stap afnemen. In de tussentijd helpt de Belastingdienst op vele manieren.

Daarnaast kunnen mensen zelf bellen met de Helpdesk Digitale Post (0800-2358352). Aan de telefoon wordt samen met hen besproken of zij hiervoor in aanmerking komen of dat andere oplossingen mogelijk zijn.

Moet iedereen belastingaangifte doen?

 • In principe stelt de Nederlandse wet dat iedereen verplicht aangifte moet doen als men weet dat men meer moet betalen dan het jaarlijkse drempelbedrag. Voorbeelden hiervan zijn bijverdiensten zonder inhouding van loonheffing, spaartegoeden hoger dan de vrijstelling, meerdere werkgevers die gezamenlijk te weinig belasting hebben ingehouden. Aan de hand van de gegevens die de belastingdienst via verschillende kanalen verzamelt ontvangt al meer dan 90% van alle belastingplichtigen automatisch een uitnodiging tot het doen van aangifte. De fiscus heeft hier maximaal 5 jaar de tijd voor. 

Kan ik als jongere belasting terugkrijgen?

 • Belasting wordt ook bij jongeren automatisch ingehouden op het loon. De belastingdienst gaat ervan uit dat je als werknemer het hele jaar werkt. Vooral jongere die twee werkgevers hebben betalen meestal te veel. 

Mijn partner werkt niet en heeft geen inkomen. Heeft het voor haar/ hem zin om aangifte te doen?

 • Het is verstandig om dit altijd door iemand te laten uitrekenen. De minst verdienende partner heeft in Nederland recht op de algemene heffingskorting.

Zijn er nog belastingvoordelen als kinderen tot je huishouden behoren?

 • Alle voordelen voor het krijgen van kinderen zijn sinds 2007 overgeheveld naar de toeslagen, hier kan men het kindgebonden budget aanvragen. Binnen de belasting bestaat nu alleen nog de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voorwaarde voor deze korting is dat beide partners werken (geldt niet voor alleenstaande ouders) en dat het inkomen uit loondienst of als zelfstandige hoger is dan €. 4.500,-. Het kind moet bij aanvang van het kalender jaar jonger zijn dan 12 jaar.

De Boer en Zwarts

De Boer & Zwarts is een kantoor dat al ruim 20 jaar ervaring heeft in fiscale zaken en bedrijfsadministraties.

 

Volg Ons
Nieuwsbrief