de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Na een overlijden

Na een overlijden

 

Als een dierbare overlijdt breekt een verdrietige periode aan, tegelijkertijd komt er veel op u af. Er moet een aantal dingen geregeld worden en ons kantoor kunt u daarbij helpen om alles zo soepel mogelijk af te handelen.

De nabestaande ontvangen bericht van de toeslagen:

De Belastingdienst zet automatisch de toeslagen stop van de overledene. Als er een (toeslag)partner is, zet de Belastingdienst de toeslagen over op de naam van de partner. Binnen zes weken krijgt u hierover bericht van de Belastingdienst.

Het afhandelen van de toeslagen van de overledene kan soms wel meer dan twee jaar duren. De Belastingdienst moet de toeslagen van de overledene definitief berekenen en dit kan pas als alle gegevens, waaronder het inkomen in het jaar van overlijden, definitief berekend is.

Erven en erfbelasting:

Als de overledene zijn nalatenschap aan u nalaat, dan kan het zijn dat u aangifte erfbelasting moet indienen. Het erfrecht regelt wie de erfgenamen zijn. Het kan ook zijn dat de overledene in een testament heeft beschreven wie wat zal erven.

Als erfgenaam kunt u kiezen of u de erfenis wilt aanvaarden. Bij het aanvaarden van de erfenis horen namelijk ook de schulden en leningen zoals een hypotheek van de overledene. U heeft drie maanden de tijd om te beslissen of u de erfenis aanvaart. U mag in die tijd geen bezittingen van de overledene meenemen, dit ziet de rechtbank als het aanvaarden van de erfenis.

U heeft drie opties:

  • U aanvaart de erfenis en eventuele schulden;
  • U aanvaart de erfenis niet, eventuele schulden kunnen niet op u verhaald worden. Maar u mag dan ook geen persoonlijke eigendommen van de overledene meenemen;
  • U aanvaart de erfenis alleen als die positief uitpakt. Dat heet “beneficiair aanvaarden”. Er wordt eerst gekeken of de schulden uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Blijven er daarna nog schulden over, dan wordt die kwijtgescholden en erft u niets. Blijven er wel spullen of vermogen over, dan gaat dat naar de erfgenamen. 

U doet aangifte erfbelasting als u een brief ontvangt van de Belastingdienst. U ontvangt deze brief meestal binnen vier maanden, in de brief staat hoe u aangifte kunt doen en wanneer de aangifte binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Het verwerken van uw aangifte kan tot wel drie maanden duren. Als u erfbelasting moet betalen kunt u daar ook een voorlopige aanslag voor aanvragen, er wordt dan geen of minder belastingrente over de erfbelasting berekend. Heeft u meer tijd nodig voor de aangifte erfbelasting dan kunt u daar uitstel voor aanvragen.

Aangifte inkomstenbelasting voor de overledene:

De gemeente geeft aan de Belastingdienst door dat iemand is overleden. De nabestaande ontvangen daarna bericht van de Belastingdienst dat er nog een aangifte inkomstenbelasting voor de overledene gedaan moet worden. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn om deze aangifte te verzorgen.