de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwsbrief 2024

Belastingplan 2024: noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom neemt het kabinet verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen met een minimuminkomen elke maand meer overhouden. Zo gaat bijvoorbeeld de arbeidskorting met 115 euro omhoog.

Het kabinet heeft daarnaast de keuze gemaakt om het aanvangspunt voor het toptarief van de inkomstenbelasting, de tweede en derde schijf voor gepensioneerden niet volledig te indexeren met de inflatiestijging maar wel met 3,55%. Mensen met een hoger inkomen gaan hierdoor iets meer inkomstenbelasting betalen. Toch gaan ook zij er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Met de 1,6 miljard euro die deze maatregel opbrengt, kan de compensatie van de lagere inkomens worden betaald.

Reiskostenvergoeding omhoog

De onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan werknemers kunnen geven, gaat omhoog van 21 naar 23 cent per kilometer. Verder kunnen werkgevers makkelijker OV-abonnementen geven aan werknemers. Er hoeft geen belasting betaald te worden als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.

Belasting op inkomen uit sparen en beleggen

Het nieuwe box 3-stelsel (de belasting op inkomsten uit sparen en beleggen) wordt niet ingevoerd in 2026, maar in 2027. Dat is voor het kabinet een tegenvaller in de belastinginkomsten. Om deze tegenvaller op te vangen, neemt het kabinet een paar maatregelen. Het deel van het vermogen waarover in box 3 geen belasting betaald hoeft te worden, wordt volgend jaar niet geïndexeerd (verhoogd). Het blijft € 57.000. Ook gaat de belasting in box 3 in 2024 omhoog van 32% naar 34%. Dat is een jaar eerder dan gepland was.

Aanvullende belastingplannen voor burgers

De afbouw van de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) voor ouders met kinderen onder de 12 jaar begint in 2027 en niet in 2025. Eerst zouden ouders met kinderen geboren na 31 december 2024 geen recht meer hebben op IACK. Nu wordt vanaf 2027 de maximale korting afgebouwd in 9 stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK.

Om burgers te helpen met steeds hogere kosten gaat de energiebelasting omlaag. Hiervoor gaat de belastingvermindering in de energiebelasting omhoog van € 603,04 naar € 631,35 inclusief btw. Dit is een vast bedrag dat per aansluiting van de energierekening af gaat. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Het verbruik maakt hierbij niet uit.

De accijnsverlaging op brandstof geldt een jaar langer. Daarnaast krijgt de accijns geen inflatiecorrectie.

 

TOESLAGEN:

Hoe het uitpakt is voor iedereen anders!

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw bruto-inkomen in 2024.

Daarom is het belangrijk dat u zelf in “Mijn toeslagen” checkt of uw inkomen juist ingeschat is.

En het daar ook zo snel mogelijk aanpast als het niet klopt. Denk u er ook aan: dat u bruto-inkomen veranderd als u een ontslagvergoeding krijgt, of een afkoop van een pensioen, u verkoopt u huis of u gaat samenwonen.

Misschien bent u meer of minder gaan werken of hebt u een nieuwe baan? U weet dat eerder dan de belastingdienst.

Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen.

De bedragen voor toeslagen veranderen in 2024 – wat betekent dit voor u?

Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt een toeslag. Hebt u huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Deze bedragen gaan in 2024 allemaal omhoog.

Alleen de zorgtoeslag gaat een stuk omlaag. Dit komt omdat de eenmalige verhoging van 2023 in 2024 vervalt.

Kindgebonden budget

In 2024 krijgt iedereen meer kindgebonden budget per kind. Voor kinderen vanaf

12 tot en met 17 jaar krijgt u ook meer toeslag.

Huurtoeslag

Net als in andere jaren, gaat de huurtoeslag in 2024 ook weer iets omhoog. Hierdoor  

ontvangen de meeste mensen meer huurtoeslag. Krijgt u nog geen huurtoeslag?

In 2024 kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen, ook met een wat hoger inkomen.

Het gaat om ongeveer 35.000 extra huishoudens.

Hoe hoog mag mijn huur zijn voor de huurtoeslag?

Uw huur mag in 2024 maximaal € 879,66 (€ 808,06 in 2023) zijn. Maar of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt ook af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is de enige toeslag die in 2024 omlaaggaat. In 2023 is de zorgtoeslag   

eenmalig met een extra bedrag verhoogd. Maar in 2024 vervalt deze verhoging weer.

Het bedrag dat u hierdoor minder krijgt, kan oplopen tot € 32 per maand. Sommige

mensen krijgen misschien helemaal geen toeslag meer.

Kinderopvangtoeslg in 2024 extra verhoogd

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uur prijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uur prijs beter aansluiten bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. 

Extra verhoging

De maximum uur prijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95% boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd. Dit betekent dat de maximum uur prijs voor de dagopvang stijgt naar € 10,25. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het bedrag naar € 9,12 en voor de gastouderopvang stijgt de uur prijs naar € 7,53. Deze extra verhoging van de maximum uur prijs kost € 508 miljoen en komt bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6% die al was aangekondigd.

Het is de bedoeling dat de extra verhoging van de maximum uur prijzen niet tot hogere tarieven voor ouders leidt.