de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Wanneer je doorwerkt na je pensioen zijn er een aantal financiële zaken waar je rekening mee moet houden.       

Wanneer je doorwerkt na je pensioen zijn er een aantal financiële zaken waar je rekening mee moet houden.        

Vijf vragen en antwoorden.

Waarom mensen doorwerken? ,,Het pensioen is niet altijd toereikend genoeg’’. Maar dat is niet de enige reden. De samenleving vergrijst, waardoor er een grotere groep ouderen is die kan doorwerken. Daarnaast worden we, afhankelijk van het opleidingsniveau, gezonder ouder. Een laatste groep wil van waarde blijven voor de maatschappij en vindt werken leuk vanwege de sociale contacten, zeker als ze single zijn.’’

1. Hoeveel uur moet ik werken?

Doorwerken na je pensioen is geen recht van de werknemer en de werkgever is niet verplicht om de werknemer te laten doorwerken of opnieuw aan te nemen. Je kunt vaak zelf aangeven hoeveel uur je kan en wil werken. De ervaring leert dat mensen met de AOW-leeftijd gemiddeld zo’n 18 uur werken verdeeld over twee tot drie dagen.’’

Let op! Meestal staat er in je arbeidsovereenkomst of cao dat je contract automatisch wordt beëindigd zodra je met pensioen gaat. Wanneer je na je pensioen door wil werken, kan het zo zijn dat je een nieuw arbeidscontract af moet sluiten. Wanneer in je cao staat dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan, loopt het bestaande contract gewoon door.

2. Heeft doorwerken invloed op mijn AOW?

Extra inkomen uitloondienst heeft geen invloed op de hoogte van de AOW. Je wordt ook niet gekort op ernaast lopend pensioen(en). Het AOW-bedrag krijg je dus sowieso elke maand op je rekening gestort.

3. Betaal ik loonbelasting?

Na je pensioen kun je helaas niet belastingvrij bijverdienen, maar je betaalt waarschijnlijk wel minder belasting. Je betaalt een lager belastingtarief omdat alle sociale premies eruit gesloopt zijn.

In 2024 betaal je als AOW-gerechtigde voor een inkomen tot 38.000 euro zo’n 19 procent belasting. Dat is de eerste schijf. Over alles daarboven betaal je 37 procent belasting. Verdien je 40.000 euro, dan valt de 2000 euro daarboven dus in de tweede schijf met een hoger belastingtarief.’’

Wel betekent doorwerken dat je meerdere inkomsten naast elkaar hebt. Er is dan te weinig loonheffing ingehouden. Je moet dan na afloop van het jaar belasting bijbetalen.

Let op: dat je loonhef­fings­kor­ting niet op je extra inkomsten laat toepassen

Let op dat je loonheffingskorting niet op je extra inkomsten laat toepassen. De loonheffingskorting wordt al op AOW of pensioen toegepast, laat je dit nogmaals toepassen dan moet je die terugbetalen en dat loopt snel op tot zo’n 2000 euro. Pas je heffingskorting niet én op je salaris én je AOW én je pensioen toe. Hierdoor wordt er te weinig belasting ingehouden.’’

4. Ben ik verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid?

Nee, na de AOW-leeftijd ben je niet meer verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Maar als je ziek wordt, dan heb je wel recht op een loondoorbetaling van maximaal zes weken (2024). Ook kan je werkgever je de eerste zes weken van het ziekzijn niet ontslaan.

5. Heb ik nog recht op toeslagen?

De hoogte van huurtoeslag en zorgtoeslag (en of je er recht op hebt) hangt af van je inkomen. Als je tijdens je pensioen doorwerkt, dan heeft dit invloed op je inkomen. Doordat je inkomen hoger wordt, kan het zijn dat je minder toeslagen krijgt. Of dit voor jou geldt, kun je zelf berekenen bij met de Proefberekening Toeslagen van de Belastingdienst. Bereken dit zelf via Proefberekening toeslagen van De Belastingdienst.