de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwsbrief ondernemers 2024

Effect van verschillende belastingwijzigingen voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

Het kabinet stelt verschillende maatregelen voor in het Belastingplan 2024. Deze hebben effect op ondernemers die ook inkomstenbelasting betalen (de zogenoemde ib-ondernemers). Het gaat dan om zzp’ers en mkb’ers met een eenmanszaak of vof.

 

De Wet Toekomst Pensioenen

Doormiddel van jaarlijks een bedrag te sparen in een lijfrente product kunt u toe werken naar een aanvulling op uw pensioen.

De lijfrente-aftrek verhoogd is van 13,3% naar 30% van het inkomen/winst!

De reserveringsruimte gaat van zeven naar tien jaar en van zo’n € 8000 naar maar liefst € 38.000! Als u in de afgelopen tien jaar dus minder lijfrentepremie heeft betaald dan u had gekund, dan kan dit alsnog ingehaald worden.

Belastingvoordelen aanvullend pensioen

Heb je een pensioentekort? Dan mag je je inleg aftrekken van je inkomen (box 1) bij je aangifte inkomstenbelasting. Let daarbij wel op je jaarruimte en reserveringsruimte.

Je hoeft geen vermogensbelasting te betalen, de zogeheten vermogensrendementsheffing, over het bedrag dat op je pensioenrekening staat.

Je gaat pas loonbelasting betalen op het moment dat je je geld krijgt uitgekeerd na je pensioen.

Betaal loonheffingen pas bij uitbetaling aanvullend pensioen

Tijdens het opbouwen van je aanvullend pensioen betaalt je geen belasting over dit vermogen. De Belastingdienst rekent het vermogen dat je zo hebt opgebouwd niet mee in box 3. Je betaalt over dit vermogen dus geen vermogensrendementsheffing. Daarnaast is je inleg -onder bepaalde voorwaarden- ook aftrekbaar van de belasting. Dit maakt het een gunstige manier van geld opzij zetten voor later. Er worden pas loonheffingen ingehouden op het moment dat je het geld maandelijks laat uitkeren. Vaak kom je na je pensionering in een lagere belastingschijf. Daarom betaal je uiteindelijk waarschijnlijk minder belasting.

 

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Hebt u een bestelauto van uw onderneming? En gebruikt u deze uitsluitend zakelijk? Dan kunt u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen.

Dit betekent voor u het volgende:

U hoeft bij uw winstberekening geen rekening te houden met de correctie voor het privégebruik van de bestelauto.

U hoeft geen rittenregistratie bij te houden.

Voorwaarden

Dient u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' in? Dan gelden de volgende voorwaarden:

U mag de bestelauto niet privé gebruiken.

U hebt een meldingsplicht om veranderingen rond het zakelijk gebruik van de bestelauto aan de belastingdienst door te geven.

Verklaring indienen

U kunt de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ digitaal indienen via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Als u bent ingelogd, vindt u het formulier bij 'Loonheffingen'.

Verklaring intrekken

De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. U kunt de verklaring op een later moment zelf weer digitaal intrekken.

 

Vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt in 2025 afgeschaft

Op dit moment hoeven ondernemers geen bpm te betalen bij het aanschaffen van een bestelauto. Vanaf 2025 komt hier verandering in: vanaf dat jaar betalen ondernemers dezelfde belastingheffing voor een bestelauto als voor personenauto’s. Voor elektrische bestelauto’s blijft de uitzondering nog wel bestaan.

Wat is bpm?

Bpm staat voor ‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen’. Dit is een aanschafbelasting die je eenmalig betaalt als je een nieuw auto koopt. Hoeveel bpm je betaalt verschilt per voertuig en is gebaseerd op de hoogte van de CO2-uitstoot van de wagen. Ook ondernemers betalen bpm wanneer ze een personenauto aanschaffen. Maar bij het kopen van een bestelauto voor de zaak gelden op dit moment nog andere regels.

Uitgezonderd van bpm

Sinds 2007 betaal je als ondernemer geen bpm bij de aanschaf van een bestelauto, mits je deze auto voor zakelijke doeleinden gebruikt. Wanneer je de bestelauto vooral privé gebruikt, moet je wel bpm betalen. Deze uitzondering blijft nog t/m 2024 bestaan.

Om elektrisch rijden te stimuleren wordt er nog een uitzondering gemaakt. Op dit moment zijn volledig elektrische voertuigen, zowel personenauto’s als bestelwagens, uitgezonderd van bpm. Bij de aanschaf van een volledig elektrische auto hoef je dus geen bpm te betalen.

Regels voor de huidige bpm-uitzondering

Om geen bpm over je bestelauto te betalen, moet je als ondernemer wel aan een aantal regels voldoen. Dit zijn een aantal eisen:

 • Je gebruikt de bestelauto voor meer dan 10% van het totale aantal kilometers dat je op een jaar rijdt voor je onderneming;
 • Je bent ondernemer voor de Belastingdienst;
 • De wagen is hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen en bevat geen zitplaatsen in de laadruimte.

In 2025 vervalt de uitzondering voor ondernemers

Op Prinsjesdag 2022 werd de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor ondernemers aangekondigd. Inmiddels is er ook door de Eerste en Tweede kamer akkoord gegeven op deze wijziging (onderdeel van het Belastingplan 2023). Dit houdt in dat ondernemers, naar verwachting, vanaf 1 januari 2025 bpm gaan betalen bij de aanschaf van een bestelauto.

Hoeveel bpm-ondernemers gaan betalen, hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen. De bpm wordt per gram CO2 berekend. Op deze manier wordt de belasting gelijkgetrokken met die van personenauto’s. Het goede nieuws is dat de vrijstelling voor volledig elektrische bestelauto’s blijft bestaan.

Waarom vervalt de vrijstelling bpm?

De overheid wil met deze wijziging de verkoop van emissievrije en zuinige bestelauto’s stimuleren. Aangezien de bpm berekend wordt aan de hand van de CO2-uitstoot, loont het zich om een CO2-uitstootvrije of zuinige bestelauto te kopen.

Daarom blijft de uitzondering op elektrische bestelauto’s bestaan. Hiermee wil de overheid de verkoop van emissievrije bestelauto’s stimuleren, net zoals nu voor elektrische personenauto’s wordt gedaan.

Overstappen op een elektrische bestelauto

Als je een elektrische bedrijfswagen koopt, hoef je dus geen bpm te betalen. Maar er zijn nog meer voordelen als je overstapt. De milieu- en zero-emissiezones in de steden worden steeds strikter en worden uitgebreid. Met een dieselbestelauto kun je straks de stad bijna niet meer inrijden. Elektrische wagens zijn daarentegen wel welkom in deze gebieden.

En dan is er ook nog de motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd). Bij de aanschaf van een elektrische (bestel)auto hoef je ook deze belasting, in ieder geval tot en met 2024, niet te betalen. Ook stijgt het aanbod van elektrische bestelauto’s in Nederland, wat meer keuze biedt. 

Wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

De verschillende wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen op een rij: 

 • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 bij een inkomen rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.
 • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. In 2024 wordt de 2e belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55% in plaats van 9,9%. Mensen met een hoog inkomen gaan er daardoor minder op vooruit.
 • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal € 20 meer belasting betalen.
 • De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 12,7%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Ondernemers met de hoogste winsten gaan er het meest op achteruit door deze aanpassing.
 • Een maatregel uit het vorige Belastingplan is de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750. Hierdoor gaan de ib-ondernemers ook meer belasting betalen. 
 • Afschaffen van de betalingskorting in de inkomstenbelasting
  Wanneer je tot en met 2023 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betaalde kreeg je een betalingskorting.  Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2024 afgeschaft.

De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor gaan ondernemers in 2024 minder belasting betalen.

Het totaaleffect van al deze belastingwijzingen voor verschillende ib-ondernemers staat in de volgende informatieve illustratie.