de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen kunnen vanaf 2021 1 keer huurverlaging aanvragen.