Adres : De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon : 0229 - 298313 | E-mail : info@deboerenzwarts.nl
Na een overlijden

Na een overlijden.                                                  

Als een dierbare overlijdt breekt een verdrietige periode aan. Tegelijk komt er veel op u af. Er moeten verschillende dingen geregeld worden. Ons kantoor kan u daarbij helpen om alles zo soepel mogelijk af te handelen.

De nabestaande ontvangen bericht van de toeslagen:

De belastingdienst zet automatisch de toeslagen stop van de overledene. Als er een (toeslag)partner is zet de belastingdienst de toeslagen over op de naam van de partner. Binnen 6 weken krijgt u hierover bericht van de belastingdienst.

Het afhandelen van de toeslagen van de overledene kan soms wel meer dan 2 jaar duren. De belastingdienst moet de toeslagen van de overledene definitief berekenen, en dit kan pas als alle gegevens waar onder het inkomen in het jaar van overlijden definitief berekend is .

Het kan zijn dat erfgenamen toeslagen terug moeten betalen. Dit kan zijn binnen enkele weken na het overlijden, het gaat dan om vooruit betaalde maandbedragen. En nadat alles is afgehandeld en de toeslagen definitief zijn berekend.

Erven en erfbelasting:

Als de overledene zijn nalatenschap aan u nalaat, het gaat bijvoorbeeld om spaargeld, persoonlijke spullen en een koophuis. Dan kan het zijn dat u aangifte erfbelasting moet doen. Het erfrecht regelt wie de erfgenamen zijn. Het kan ook zijn dat de overledene in een testament heeft beschreven wie wat erft.

Als erfgenaam kunt u kiezen of u de erfenis wilt aanvaarden. Bij het aanvaarden van de erfenis horen namelijk ook de schulden en leningen zoals een hypotheek van de overledene. U heeft 3 maanden de tijd om te beslissen of u de erfenis aanvaart. U mag in die tijd geen bezittingen van de overledene meenemen, dit ziet de rechtbank als het aanvaarden van de erfenis.

U heeft drie opties

  • U aanvaart de erfenis en eventuele schulden
  • U aanvaart de erfenis niet, eventuele schulden kunnen niet op u verhaald worden. Maar u mag dan ook geen persoonlijke eigendommen van de overledene meenemen
  • U aanvaart de erfenis alleen als die positief uitpakt. Dat heet “beneficiair aanvaarden”. Er word eerst gekeken of de schulden uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Blijven er daarna nog schulden over, dan worden die kwijtgescholden en erft u niets. Blijven er wel spullen of vermogen over, dan gaat dat naar de erfgenamen. 

U doet aangifte erfbelasting als u een brief ontvangt van de belastingdienst. U ontvangt deze brief meestal binnen 4 maanden, in de brief staat hoe u aangifte kunt doen en wanneer de aangifte binnen moet zijn bij de belastingdienst. Het verwerken van uw aangifte kan tot wel 3 maanden duren. Als u erfbelasting moet betalen kunt u daar ook een voorlopige aanslag voor aanvragen er wordt dan geen of minder belastingrente over de erfbelasting berekend. Heeft u meer tijd nodig voor de aangifte erfbelasting dan kunt u daar uitstel voor aanvragen..

Aangifte inkomstenbelasting voor de overledene:

De gemeente geeft aan de belastingdienst door dat iemand is overleden. De nabestaande ontvangen daarna bericht van de belastingdienst dat er nog een aangifte inkomstenbelasting voor de overledene gedaan moet worden. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn om deze aangifte te verzorgen.

 

De Boer en Zwarts

De Boer & Zwarts is een kantoor dat al ruim 20 jaar ervaring heeft in fiscale zaken en bedrijfsadministraties.

 

Volg Ons
Nieuwsbrief