de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwsbrief 2021

Nieuwsbrief 2021

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2021.

  • Bijna 1 miljoen mensen betalen vanaf 2021 geen belasting meer in box 3

  • Verbeteringen Toeslagen

  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

  • Ouderenkorting verhoogd

  • Arbeidskorting gaat eerder omhoog

  • Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

  • Extra verhoging van de algemene heffingskorting

  • Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

  • Schenkingsvrijstellingen tijdelijk verhoogd

  • Belastingdienst: enorme toename phishingmeldingen

 

Bijna 1 miljoen mensen betalen vanaf 2021 geen belasting meer in box 3

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000. Nu betaalt iedereen met een vermogen van minstens € 30.846 of € 61.692 met fiscaal partner belasting. Bijvoorbeeld over spaargeld of geld uit kleine beleggingen. Vanaf 2021 gaat deze grens omhoog naar een vermogen van € 50.000 of € 100.000 met fiscale partner. Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers ten opzichte van 2020 geen box 3-belasting meer.

Verbeteringen Toeslagen

Het kabinet wil dat de menselijk maat terugkeert in het toeslagstelsel en het vertrouwen van mensen in de uitvoering van de Toeslagen versterken. Vanaf 2021 gaan de meeste wijzigingen in. Hier zijn drie pijlers voor uitgewerkt: verbeteren van de rechtsbescherming, meer menselijke maat en wijziging van het begrip partnerschap. Zie onze website voor meer informatie.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

Door een uitspraak van de Hoge Raad krijgt een ruimere groep co-ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Om de IACK betaalbaar te houden, verlaagt het kabinet de maximale IACK in 2021 met € 113 per jaar. Dit is nadelig voor ouders die IACK krijgen en meer dan € 30.000 verdienen. Per 2022 zal de combinatiekorting weer omhooggaan met € 77

Ouderenkorting verhoogd

Het kabinet heeft de ouderenkorting verder verhoogd. Deze verhoging is bedoeld voor ouderen boven de AOW-leeftijd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. Boven dat inkomen ontvangen ouderen geen ouderenkorting meer. De korting bedraagt volgend jaar maximaal € 1.703.

Arbeidskorting gaat eerder omhoog

De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die werken. Heffingskortingen verlagen de te betalen belasting. Door de geplande verhoging van de arbeidskorting voor 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken komend jaar meer lonen. Deze verhoging komt bovenop een al eerder afgesproken verhoging voor 2021. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Vanaf 2022 blijft de arbeidskorting gelijk.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting (schijf 1) van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt in 2021 voor inkomens tot € 68.507. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder, tot uiteindelijk 37,03%. Zowel werkende als mensen met een uitkering profiteren hiervan, omdat ze netto meer geld overhouden. Voor ouderen geldt tot ongeveer € 35.000 een lager tarief, omdat zij geen AOW-premie betalen. Ook dit tarief daalt.

Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 toe. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Vanaf 2021 betalen woningkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. De vrijstelling van overdrachtsbelasting is eenmalig en geldt alleen als de kopers de woning zelf gaan bewonen. Voor kopers vanaf 35 jaar geldt het tarief van 2%. Als de woning niet door de kopers bewoond gaat worden, betaalt de koper (vaak een belegger) voortaan 8% overdrachtsbelasting. Met deze maatregel wil het kabinet de positie van staters op de woningmarkt verbeteren.

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Zo houden woningcorporaties bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet “passend toewijzen” aan huurders met een laag inkomen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen, voordat passend toewijzen was ingevoerd. Huurders kunnen vanaf 1 januari 2021 om huurverlaging vragen bij hun woningcorporatie.

Schenkingsvrijstellingen tijdelijk verhoogd 

In 2021 gelden er tijdelijk hogere schenkingsvrijstellingen voor schenken aan kinderen en aan anderen. Beide vrijstellingen worden tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Na toepassing van de inflatiecorrectie komt de vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen in 2021 daarmee op € 6.604. De vrijstelling voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neefjes, nichtjes, derden) wordt € 3.244 in 2021. Vanaf 2022 vervalt de verhoging weer. Door een verhoging van de vrijstelling van de schenkbelasting kunnen particuliere geldschieters als familie en/of vrienden een noodlijdende ondernemer helpen om de coronacrisis door te komen.

Belastingdienst: enorme toename phishingmeldingen

LET OP: De Belastingdienst stuurt nooit berichten via mail, sms of WhatsApp over betalingsachterstanden. Als u op die manier benaderd wordt, en verzocht wordt om geld over te maken neem dan altijd contact op met de Belastingdienst.