de Boer en Zwarts

Adres: De Corantijn 31-J 1689 AN Zwaag | Telefoon: 0229 - 298313 | E-mail: info@deboerenzwarts.nl

Nieuwe wijzigingen

Minder hypotheek in 2017

De maximaal te lenen financiering voor een nieuwe woning daalt zoals elk jaar met 1 procent. U kunt vanaf 1-1-2017 nog maximaal 101% van de marktwaarde van uw woning financieren in een hypotheek.

Meer hypotheek voor tweeverdieners in 2017

Aan de andere kant: tweeverdieners kunnen meer geld lenen. Het tweede inkomen wordt namelijk vanaf dit jaar voor 60% meegeteld (voorheen was dit 50%) bij het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Dus als tweeverdieners komt uw droomhuis misschien nog een stapje dichterbij.

Beperking hypotheekrenteaftrek hogere inkomens

Sinds 2013 daalt de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschaal. Voor die tijd kon u – als u in schaal 4 zit – uw hypotheekrente voor 52% aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dat is gelijk aan het loonbelastingtarief dat u betaalt in dat schaal. Het tarief waartegen de rente nu (2016) maximaal mag worden afgetrokken is 50,5 procent. Vanaf 2017 zal dit nog maar 50 procent bedragen.

Vanaf 2013 tot 2041 wordt het percentage ieder jaar met 0,5 procent afgebouwd van 52 procent (2013) tot uiteindelijk 38 procent (2041). Door deze beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt uw hypotheek dus ieder jaar iets duurder. Deze beperking hypotheekrenteaftrek geldt niet alleen voor leningen die vanaf 1 januari 2013 zijn aangegaan, maar ook voor oudere eigenwoningschulden.

Dit (nog altijd hoge) aftrekpercentage geldt alleen als u een belastbaar inkomen in box 1 heeft van meer dan 67.000 euro bruto per jaar (schaal 4). Bij een lager loon is het aftrekpercentage gelijk aan uw loonbelastingpercentage

Rentemiddeling

Met rentemiddeling kun je mogelijk je hypotheekrente en maandlasten verlagen. Je rentevaste periode duurt nog enkele jaren, terwijl de huidige rente fors lager is. Dankzij rentemiddeling kun je toch profiteren van de lage rente. Met ingang van 2017 worden in de wet de fiscale belemmeringen weggenomen voor het aanbieden van rentemiddeling door banken.

Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning is terug

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning is terug. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of een willekeurige derde. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking voor: 
  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

De verruiming gaat in per 2017 en is structureel. De schenking mag over drie jaar achtereenvolgende kalenderjaren worden verspreid.

Let op! De mogelijkheid om deze schenkingsvrijstelling te gebruiken wordt beïnvloed door benutting van verhoogde vrijstellingen in voorgaande jaren.

Berekening belasting over vermogen in box 3 wordt anders in 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

Verder gaat het vermogen waar u geen belasting over betaald per 1-1-2017 omhoog naar € 25.000 per persoon.

Algemene heffingskorting wordt weer verhoogd in 2017

 • De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2017 €. 2.254,- (2016 € 2.242,-).
 • Op basis van eerdere wetgeving zou de algemene heffingskorting voor 2017 uitkomen op            € 2.206,- maar dit bedrag word nu verhoogd met € 48,-.

AOW leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt 9 maanden langer AOW-premies en u ontvangt 9 maanden later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen zoals de ouderenkorting.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw omlaag

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt voor werknemers (van 6,75% naar 6,65%). Voor zzp'ers, ondernemers en gepensioneerden daalt de premie van 5,50% naar 5,40%.

Zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017 met € 68 tot € 1066. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 138 naar € 2043.

Kinderopvangtoeslag 2017 omhoog

Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger.

Maximale vergoeding per uur omhoog

 • € 7,18 per uur voor dagopvang
 • € 6,42 per uur voor buitenschoolse opvang
 • € 5,75 per uur voor gastouderopvang

In totaal wordt er naar verwachting vanaf 2017 136 miljoen meer uitgegeven aan kinderopvangtoeslag.

Voor ouders betekent dit dat zij in de meeste gevallen 2% meer kinderopvangtoeslag krijgen voor het eerste kind. (Het eerste kind is het kind dat het meeste uren kinderopvang heeft, dat is dus niet perse het oudste kind). Verder wordt het gemiddelde percentage voor het tweede kind ook iets verhoogd.

Het bedrag dat je terugkrijgt voor de kinderopvang is voor het eerste kind minimaal 33,3% en maximaal 94%. Voor het tweede kind is dit minimaal 64% en maximaal 95%. Het bedrag aan toeslag dat je ontvangt in 2017 is afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen,

Kindgebonden budget 2017 omhoog

In 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind omhoog naar € 1142 (was € 1038 in 2016). Ook voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog naar € 898 (was € 795 in 2016).

Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2040 (was €1866 in 2016)  krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te ontvangen. Op de website van de Belastingdienst kunt u voor 2017 een proefberekening kindgebonden budget maken.

Studentenreisproduct voor minderjarige Mbo-studenten

Mbo-studenten onder de 18 jaar, krijgen vanaf 1 januari 2017 een studentenreisproduct. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (BOL).

Wettelijk minimumloon juli 2017 - 2018: leeftijd gaat omlaag

De leeftijd van het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar, bovendien gaat per 1 juli 2017 het jeugdloon omhoog. Vanaf 2018 gaat de leeftijd van het wettelijk minimumloon verder omlaag en zo hebt u dus nog eerder recht op meer loon en salaris. Wie dan 21 jaar is, kan er bijna 30 procent in inkomen op vooruit gaan ten opzichte van 2016.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Betaalt u kinderalimentatie? Dan kunt deze kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen vanaf 2017 niet meer opgeven als een schuld in box 3.

Ondersteuning op maat bij digitale post

De komende jaren ontvangen mensen meer post van de Belastingdienst in hun Berichtenbox. Waar de een direct het gemak ervaart, moet een ander er aan wennen. Zeker mensen die niet zo vertrouwd zijn met digitale communicatie. Daarom blijft de Belastingdienst de bekende ondersteuning bieden via onder andere de Belastingtelefoon, balie, website, maatschappelijke dienstverleners en cursussen ‘digitaal sterker’. Intussen activeren steeds meer mensen hun Berichtenbox op MijnOverheid.

De komende 5 tot 7 jaar vindt er een geleidelijke overgang plaats van papier naar digitale post. Op dit moment ontvangen mensen al steeds meer berichten in hun Berichtenbox. In een later stadium zal het aantal brieven stap voor stap afnemen. In de tussentijd helpt de Belastingdienst op vele manieren.

Daarnaast kunnen mensen zelf bellen met de Helpdesk Digitale Post (0800-2358352). Aan de telefoon wordt samen met hen besproken of zij hiervoor in aanmerking komen of dat andere oplossingen mogelijk zijn.